Strona główna

Życzenia Wielkanocne


Piotr Burzawa trzeci w Pucharze Polski

1 i 2 kwietnia 2017 roku w Rudzie Śląskiej odbyły się zawody Pucharu Polski w trójboju siłowym klasycznym. Wystartowało w nich trzech naszych zawodników. Mateusz Brożek w kategorii juniorów do 18 lat do 83 kg z wynikiem 420 kg zajął VI miejsce, Arek Dziopa w kategorii juniorów do 20 lat powyżej 105 kg z wynikiem 520 kg zajął V miejsce i Piotr Burzawa w kategorii juniorów do 20 lat do 83 kg z wynikiem 502,5 kg zajął III miejsce.

Puchar Polski to dobry sprawdzian przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się 20 i 21 maja w Kielcach.


Wiosna - ruszają zajęcia na świeżym powietrzuKonkurs plastyczny Kolorowanka JUDO

REGULAMIN  KONKURSU

„Projekt kolorowanki JUDO”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem Konkursu jest Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK”  Kielce.

II. CELE KONKURSU:

Wykonanie projektu kolorowanki, mającej na celu:

- promowanie dyscypliny sportu JUDO

- podniesieni wiedzy zawodników sekcji

- wyłonienie młodych talentów,

- wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej na zasadach fair-play.

III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest przeznaczony dla:

Zawodników klubów  Judo w Województwie Świętokrzyskim / wskazana współpraca rodziców, opiekunów.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być zawodnik, który prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
 2. Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie podlegają ocenie.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Prace konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie, a każdy uczestnik może do Konkursu zgłosić maksymalnie 2 własne prace.
 5. Do udziału w Konkursie dopuszcza się prace dotychczas niepublikowane.
 6. Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi innych osób.
 7. Konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych w postaci rysunku konturowego związanego z tematyką Konkursu.
 8. Prace konkursowe składające się nie mniej niż z 6 stron (rysunków) mogą przybrać postać rysunku konturowego odręcznego lub grafiki komputerowej w formacie A4 w pozycji poziomej.
 9. W kolorowance możemy przedstawić min.

! ZASADY JUDO

! TECHNIKI JUDO

! STOPNIE JUDO

! WRAZ Z DOPISKIEM CZEGO DOTYCZY RYSUNEK

! MILE WIDZIANE HASŁO DO DANEGO RYSUNKU  - PROMUJĄCE JUDO

! SCENKI JUDO

! MOJA DYSCYPLINA SPORTU JUDO

10.  Każda składana na Konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą:

 1. tytuł pracy
 2. imię, nazwisko, wiek, klasę
 3. nazwę i adres placówki oświatowej

11.  imię i nazwisko osoby, pod kierunkiem którego praca powstała

12.  Prace nie opisane nie podlegają ocenie.

13.  Termin składania prac mija z dniem 16 maja 2017r. Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie.

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu prac.

15.  Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

16.  Przystąpienie do Konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków.

V. TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC:

1. Prace plastyczne zapakowane w kopercie z dopiskiem Konkurs Plastyczny Projekt Kolorowanki JUDO”, można przesłać drogą pocztową lub składać osobiście pod adresem Organizatora:

Uczniowski Międzyszkolny Klub sportowy „ŻAK”, ul. Prosta 57, 25 385 Kielce

wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)

2. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie (decyduje data stempla pocztowego).

VI. OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora Konkursu.
 3. Najlepsze prace zdaniem Komisji konkursowej zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi.                    W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
 4. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym przez Organizatora, o czym zostaną poinformowani zainteresowani.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Najciekawsze prace plastyczne wraz z danymi autora zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
 7. Rysunki muszą być skierowane do najmłodszych dzieci ponieważ to właśnie z nich zostanie wykonana kolorowanka promująca JUDO na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Kryteria konkursowe ustalone zostają w następujący sposób:
 • zgodność z tematyką konkursową
 • oryginalność prezentowanych treści,
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • stopień trudności wykonania,
 • walory plastyczne pracy.
 1. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

VII. PRAWA AUTORSKIE:

1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji – przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będą umieszczone dane autora wraz z adresem szkoły.

2. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych.

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym praw autorskich.

4. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas niepublikowanymi, w tym na innych konkursach.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych dla potrzeb Konkursu i promocji dyscypliny sportu.

7. Organizatorzy Konkursu nabywają prawo własności do egzemplarzy prac konkursowych. Wybrane prace zostaną wydane w formie kolorowanki adresowanej do najmłodszych.

8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatorów Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, a w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Regulamin Konkursu dostępny jest w na stronie Internetowej Organizatora.

2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Iza Wierzba pod numerem telefonu 664 366 961.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Załącznik nr 1 do pobrania w wersji PDF - Karta zgłoszenia


Zawody siłowe

 


 

Dwa brązowe medale na Pucharze Polski Juniorów i Juniorek w Judo

11.03.2017 w Luboniu k/Poznania odbył się Puchar Polski Juniorów i Juniorek. Sekcję judo reprezentowali:

Ewelina Kozłowska 57 kg,
Dominika Kotlarska 78 kg,
Bartłomiej Wiewióra 66 kg,
Artur Romashko 66 kg,
Wiktor Mazurczak +100 kg.

Dominika zdobyła brązowy medal na PP Juniorek, będąc juniorką młodszą.

Brązowy medal wywalczył również Wiktor Mazurczak (junior młodszy) na Pucharze Polski Juniorów. Walkę o brązowy medal Wiktor, zakończył wygraną. 2 wazzari wykonane na Arkadiuszu Lewandowiczu (UKS Olimp Nowa Sól).

Ponadto Ewelina Kozłowska zdobyła wysokie 5 miejsce. Artur Romashko zajął 7 miejsce,

Gratulacje !

 


Życzenia

Miasto uhonorowało ludzi sportu

W dniu 28.02.2017 roku podczas spotkania podsumowujący Rok Sportowy 2016 uhonorowano niemal trzystu osobową grupę ludzi sportu. W imieniu władz miasta podziękowano zawodnikom, działaczom i trenerom. W śród nagrodzonych byli zawodnicy sekcji judo - Mateusz Garbacz, Bartłomiej Słowak, Filip Pawłowski, Tomasz Bęben oraz lekkoatletka Katarzyna Furmanek. Ponadto zostali nagrodzeni trenerzy pracujący w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym - Grzegorz Furmanek - lekkoatletyka, Rafał Sękowski - sporty siłowe, kulturystyka oraz Michał Zelek - judo.

Gratulujemy zawodnikom i trenerom i mamy nadzieję, że rok 2017 będzie również obfity w sukcesy sportowe.

link do strony Urzędu Miasta Kielce

link do strony gazety Echo Dnia 

Pierwsze złoto w 2017 roku

W dniu 11 lutego 2017 roku w Mysiadle k/Warszawy odbyły się pierwsze zawody judo a zarazem Puchar Polski Seniorów. Turniej ten daje zawodnikom zajmującym czołowe lokaty kwalifikacje do Pucharu Świata, który odbędzie się w Katowicach 4-5 marca 2017 roku. Sekcję judo reprezentowało w tych zawodach 2 zawodników:

  • Mateusz Garbacz w wadze 73 kg
  • Bartłomiej Słowak w wadze 81 kg

Zwycięzcą a zarazem złotym medalistom kategorii wagowej 73 kg został Mateusz Garbacz. Stoczył o 4 walki i wszystkie wygrał. W walce finałowej zmierzył się z utytułowanym zawodnikiem Czarnych Pawłem Zagrodnikiem. Należy nadmienić i Paweł Zagrodnik to 5 zawodnik Letnich Igrzysk Olimpijskich z Londynu w wadze 66 kg. Nieco mniej szczęścia miał Bartek Słowak po pierwszej swojej wygranej walce awansował do drugiej rundy turnieju. Tam zmierzył się z zawodnikiem z AZS AWF Warszawa Przemysławem Szerszeniewskim i niestety przegrał pod koniec walki przez duszenie i odpadł z dalszej rywalizacji.

Gratulujemy zawodnikom wyników i pierwszego startu. Już niebawem straty młodszych zawodników.


Sparing Piłki Ręcznej

14 stycznia 2017 roku w Hali Sportowej w Bilczy odbył się mecz sparingowy dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki ręcznej w MSOS z rocznika 2005 i 2006 z rówieśnikami z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orlęta" Bilcza. Zagraliśmy dwa mecze 17:6 - 14:4.

Skład drużyny:

 1. Ola Pałyga
 2. Tosia Tofil
 3. Ania Strzycka
 4. Karolina Karpińska
 5. Maja Jaskólska
 6. Kasia Szczepańczyk
 7. Oliwia Radzian
 8. Marysia Grzegolec
 9. Blanka Iwaniec
 10. Wiktoria Bień
 11. Karina Wójcik
 12. Juliia Wójcik
 13. Juliia Kalwat
 14. Gabrysia Zdanowska
 15. Monika Anyż
 16. Basia Zagdańska
 17. Lila DąbekŻyczeniaWięcej artykułów…

NASI PARTNERZY

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Goście

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj34
mod_vvisit_counterWczoraj20
mod_vvisit_counterTydzień34
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień116
mod_vvisit_counterMiesiąc402
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc854
mod_vvisit_counterWszystkich180175

We have: 18 guests online
Your IP: 54.167.29.208
 , 
Today: Lut 18, 2018