Strona główna

Bezpieczne Wakacje 2017

 

Uprzejmie informujemy, że Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy bierze po raz kolejny udział w akcji Bezpieczne Wakacje 2017.

Poniżej bezpośredni link do strony promującej bezpieczny sposób przebywania na wakacjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych

https://www.bezpiecznewakacje.pl/


Finał MiniEuro 2017

W dniu 6 czerwca 2017 roku na obiektach Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego odbył się finał MINIEURO 2017. Był to turniej dla gimnazjalistów. Mistrzem rozgrywek zostało Gimnazjum numer 1 Włoszczowa (Portugalia), które w finale pokonało Gimnazjum Krasocin (Niemcy) 3:0. A najlepszymi kibicami okazali się fani z Nowin.


Więcej na stronie gazety www. echodnia.eu


Dwa razy brąz !!!

20 i 21 maja w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Polski młodzików do 16 lat i juniorów do 20 lat w trójboju siłowym klasycznym. O medale rywalizowało pięciu zawodników z naszej sekcji.
Młodzicy:

w kategorii 59 kg 3 miejsce zajął Michał Parandyk z wynikiem 205 kg,
w kategorii 66 kg 5 miejsce zajął Daniel Kulik z wynikiem 302,5 kg, a tuż za nim uplasował się Piotr Stempień - 297,5 kg, w kategorii 74 kg 4 miejsce zajął Daniel Zieliński z wynikiem 315 kg,

W juniorach do 20 lat wystartował Arek Dziopa i zajął 3 miejsce z wynikiem 547,5 kg.

Każdy z zawodników poprawił swoje rekordy życiowe. Brawa za postawę!Mistrzostwa w sporcie pożarniczymWiktor Mazurczak zdobywa srebrny medal na Mistrzostwach Polski

W dniach 5-6 maja 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży). W mistrzostwach tych uczestniczyła dwójka zawodników sekcji judo Dominika Kotlarska w wadze +70 kg i Wiktor Mazurczak w wadze +90 kg. W pierwszym dniu starowała Dominika stoczyła ona 3 pojedynki (1 wygrany i 2 przegrane). Ostatecznie zajmując punktowane 7 miejsce.

Drugi dzień zawodów przyniósł wiele niespodzianek szczególnie w wadze +90 kg., w której startował Wiktor Mazurczak. Wiktor stoczył 4 pojedynki.  W walce finałowej jego przeciwnikiem był Albert Sowa z UKJ „ASzWoj Warszawa” Warszawa, niestety w tej walce Wiktor musiał uznać wyższość zawodnika z Warszawy i ostatecznie zadowolić się medalem srebrnym. Niewątpliwie jest to dotychczas największe osiągnięcie tego zawodnika. Ostatni medal zdobyty w chłopcach w kategorii juniora młodszego na Mistrzostwach Polski był wywalczony w 1988 roku. Tak więc Wiktor jako trzeci wpisuje się do kart historii naszej sekcji. Poprzednio medal z Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w kategorii mężczyzn zdobyli Leszek Wołowiec – brązowy w 1983 roku i Andrzej Mhango – srebrny w 1988 roku. Ostatni medal w juniorach młodszych został wywalczony w 2000 roku przez Kingę Kubicką. Czekaliśmy na taki sukces w chłopcach 29 lat. I tak włośnie tworzymy nowe karty historii naszej sekcji. Gratulacje dla zawodników. Mamy nadzieję, iż ten sukces będzie motywacją dla młodszych zawodników i zawodniczek i przyniesie w przyszłości wiele medali.

Podziękowania należą się również wszystkim zawodnikom, sparingpartnerom za pomoc podczas przygotowań.


Życzenia Wielkanocne


Piotr Burzawa trzeci w Pucharze Polski

1 i 2 kwietnia 2017 roku w Rudzie Śląskiej odbyły się zawody Pucharu Polski w trójboju siłowym klasycznym. Wystartowało w nich trzech naszych zawodników. Mateusz Brożek w kategorii juniorów do 18 lat do 83 kg z wynikiem 420 kg zajął VI miejsce, Arek Dziopa w kategorii juniorów do 20 lat powyżej 105 kg z wynikiem 520 kg zajął V miejsce i Piotr Burzawa w kategorii juniorów do 20 lat do 83 kg z wynikiem 502,5 kg zajął III miejsce.

Puchar Polski to dobry sprawdzian przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się 20 i 21 maja w Kielcach.


Wiosna - ruszają zajęcia na świeżym powietrzuKonkurs plastyczny Kolorowanka JUDO

REGULAMIN  KONKURSU

„Projekt kolorowanki JUDO”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem Konkursu jest Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK”  Kielce.

II. CELE KONKURSU:

Wykonanie projektu kolorowanki, mającej na celu:

- promowanie dyscypliny sportu JUDO

- podniesieni wiedzy zawodników sekcji

- wyłonienie młodych talentów,

- wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej na zasadach fair-play.

III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest przeznaczony dla:

Zawodników klubów  Judo w Województwie Świętokrzyskim / wskazana współpraca rodziców, opiekunów.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być zawodnik, który prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
 2. Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie podlegają ocenie.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Prace konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie, a każdy uczestnik może do Konkursu zgłosić maksymalnie 2 własne prace.
 5. Do udziału w Konkursie dopuszcza się prace dotychczas niepublikowane.
 6. Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi innych osób.
 7. Konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych w postaci rysunku konturowego związanego z tematyką Konkursu.
 8. Prace konkursowe składające się nie mniej niż z 6 stron (rysunków) mogą przybrać postać rysunku konturowego odręcznego lub grafiki komputerowej w formacie A4 w pozycji poziomej.
 9. W kolorowance możemy przedstawić min.

! ZASADY JUDO

! TECHNIKI JUDO

! STOPNIE JUDO

! WRAZ Z DOPISKIEM CZEGO DOTYCZY RYSUNEK

! MILE WIDZIANE HASŁO DO DANEGO RYSUNKU  - PROMUJĄCE JUDO

! SCENKI JUDO

! MOJA DYSCYPLINA SPORTU JUDO

10.  Każda składana na Konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą:

 1. tytuł pracy
 2. imię, nazwisko, wiek, klasę
 3. nazwę i adres placówki oświatowej

11.  imię i nazwisko osoby, pod kierunkiem którego praca powstała

12.  Prace nie opisane nie podlegają ocenie.

13.  Termin składania prac mija z dniem 16 maja 2017r. Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie.

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu prac.

15.  Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

16.  Przystąpienie do Konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków.

V. TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC:

1. Prace plastyczne zapakowane w kopercie z dopiskiem Konkurs Plastyczny Projekt Kolorowanki JUDO”, można przesłać drogą pocztową lub składać osobiście pod adresem Organizatora:

Uczniowski Międzyszkolny Klub sportowy „ŻAK”, ul. Prosta 57, 25 385 Kielce

wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)

2. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie (decyduje data stempla pocztowego).

VI. OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora Konkursu.
 3. Najlepsze prace zdaniem Komisji konkursowej zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi.                    W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
 4. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym przez Organizatora, o czym zostaną poinformowani zainteresowani.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Najciekawsze prace plastyczne wraz z danymi autora zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
 7. Rysunki muszą być skierowane do najmłodszych dzieci ponieważ to właśnie z nich zostanie wykonana kolorowanka promująca JUDO na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Kryteria konkursowe ustalone zostają w następujący sposób:
 • zgodność z tematyką konkursową
 • oryginalność prezentowanych treści,
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • stopień trudności wykonania,
 • walory plastyczne pracy.
 1. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

VII. PRAWA AUTORSKIE:

1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji – przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będą umieszczone dane autora wraz z adresem szkoły.

2. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych.

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym praw autorskich.

4. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas niepublikowanymi, w tym na innych konkursach.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych dla potrzeb Konkursu i promocji dyscypliny sportu.

7. Organizatorzy Konkursu nabywają prawo własności do egzemplarzy prac konkursowych. Wybrane prace zostaną wydane w formie kolorowanki adresowanej do najmłodszych.

8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatorów Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, a w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Regulamin Konkursu dostępny jest w na stronie Internetowej Organizatora.

2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Iza Wierzba pod numerem telefonu 664 366 961.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Załącznik nr 1 do pobrania w wersji PDF - Karta zgłoszenia


Zawody siłowe

 


 

Dwa brązowe medale na Pucharze Polski Juniorów i Juniorek w Judo

11.03.2017 w Luboniu k/Poznania odbył się Puchar Polski Juniorów i Juniorek. Sekcję judo reprezentowali:

Ewelina Kozłowska 57 kg,
Dominika Kotlarska 78 kg,
Bartłomiej Wiewióra 66 kg,
Artur Romashko 66 kg,
Wiktor Mazurczak +100 kg.

Dominika zdobyła brązowy medal na PP Juniorek, będąc juniorką młodszą.

Brązowy medal wywalczył również Wiktor Mazurczak (junior młodszy) na Pucharze Polski Juniorów. Walkę o brązowy medal Wiktor, zakończył wygraną. 2 wazzari wykonane na Arkadiuszu Lewandowiczu (UKS Olimp Nowa Sól).

Ponadto Ewelina Kozłowska zdobyła wysokie 5 miejsce. Artur Romashko zajął 7 miejsce,

Gratulacje !

 


Więcej artykułów…

NASI PARTNERZY

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Goście

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj49
mod_vvisit_counterWczoraj41
mod_vvisit_counterTydzień151
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień251
mod_vvisit_counterMiesiąc550
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc1312
mod_vvisit_counterWszystkich186737

We have: 12 guests online
Your IP: 54.225.38.2
 , 
Today: Sie 15, 2018