AKTUALNOŚCI

Wiktor Mazurczak zdobywa srebrny medal na Mistrzostwach Polski


W dniach 5-6 maja 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży). W mistrzostwach tych uczestniczyła dwójka zawodników sekcji judo Dominika Kotlarska w wadze +70 kg i Wiktor Mazurczak w wadze +90 kg. W pierwszym dniu starowała Dominika stoczyła ona 3 pojedynki (1 wygrany i 2 przegrane). Ostatecznie zajmując punktowane 7 miejsce.

Drugi dzień zawodów przyniósł wiele niespodzianek szczególnie w wadze +90 kg., w której startował Wiktor Mazurczak. Wiktor stoczył 4 pojedynki.  W walce finałowej jego przeciwnikiem był Albert Sowa z UKJ „ASzWoj Warszawa” Warszawa, niestety w tej walce Wiktor musiał uznać wyższość zawodnika z Warszawy i ostatecznie zadowolić się medalem srebrnym. Niewątpliwie jest to dotychczas największe osiągnięcie tego zawodnika. Ostatni medal zdobyty w chłopcach w kategorii juniora młodszego na Mistrzostwach Polski był wywalczony w 1988 roku. Tak więc Wiktor jako trzeci wpisuje się do kart historii naszej sekcji. Poprzednio medal z Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w kategorii mężczyzn zdobyli Leszek Wołowiec – brązowy w 1983 roku i Andrzej Mhango – srebrny w 1988 roku. Ostatni medal w juniorach młodszych został wywalczony w 2000 roku przez Kingę Kubicką. Czekaliśmy na taki sukces w chłopcach 29 lat. I tak włośnie tworzymy nowe karty historii naszej sekcji. Gratulacje dla zawodników. Mamy nadzieję, iż ten sukces będzie motywacją dla młodszych zawodników i zawodniczek i przyniesie w przyszłości wiele medali.

Podziękowania należą się również wszystkim zawodnikom, sparingpartnerom za pomoc podczas przygotowań.

 

 


 

Piotr Burzawa trzeci w Pucharze Polski.

1 i 2 kwietnia 2017 roku w Rudzie Śląskiej odbyły się zawody Pucharu Polski w trójboju siłowym klasycznym. Wystartowało w nich trzech naszych zawodników. Mateusz Brożek w kategorii juniorów do 18 lat do 83 kg z wynikiem 420 kg zajął VI miejsce, Arek Dziopa w kategorii juniorów do 20 lat powyżej 105 kg z wynikem 520 kg zajął V miejsce i Piotr Burzawa w kategorii juniorów do 20 lat do 83 kg z wynikiem 502,5 kg zajął III miejsce.

Puchar Polski to dobry sprawdzian przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się 20 i 21 maja w Kielcach.

 

 


 


 

Wiosna - ruszają zajęcia na świeżym powietrzu


Konkurs plastyczny Kolorowanka JUDO

REGULAMIN  KONKURSU

„Projekt kolorowanki JUDO”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem Konkursu jest Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK”  Kielce.

II. CELE KONKURSU:

Wykonanie projektu kolorowanki, mającej na celu:

- promowanie dyscypliny sportu JUDO

- podniesieni wiedzy zawodników sekcji

- wyłonienie młodych talentów,

- wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji konkursowej opartej na zasadach fair-play.

III. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest przeznaczony dla:

Zawodników klubów  Judo w Województwie Świętokrzyskim / wskazana współpraca rodziców, opiekunów.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być zawodnik, który prześle lub złoży pracę odpowiadającą wymogom niniejszego Regulaminu.
 2. Prace nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie podlegają ocenie.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Prace konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie, a każdy uczestnik może do Konkursu zgłosić maksymalnie 2 własne prace.
 5. Do udziału w Konkursie dopuszcza się prace dotychczas niepublikowane.
 6. Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi innych osób.
 7. Konkurs polega na przygotowaniu prac plastycznych w postaci rysunku konturowego związanego z tematyką Konkursu.
 8. Prace konkursowe składające się nie mniej niż z 6 stron (rysunków) mogą przybrać postać rysunku konturowego odręcznego lub grafiki komputerowej w formacie A4 w pozycji poziomej.
 9. W kolorowance możemy przedstawić min.

! ZASADY JUDO

! TECHNIKI JUDO

! STOPNIE JUDO

! WRAZ Z DOPISKIEM CZEGO DOTYCZY RYSUNEK

! MILE WIDZIANE HASŁO DO DANEGO RYSUNKU  - PROMUJĄCE JUDO

! SCENKI JUDO

! MOJA DYSCYPLINA SPORTU JUDO

10.  Każda składana na Konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą:

 1. tytuł pracy
 2. imię, nazwisko, wiek, klasę
 3. nazwę i adres placówki oświatowej

11.  imię i nazwisko osoby, pod kierunkiem którego praca powstała

12.  Prace nie opisane nie podlegają ocenie.

13.  Termin składania prac mija z dniem 16 maja 2017r. Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie.

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu prac.

15.  Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

16.  Przystąpienie do Konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków.

V. TERMIN I WARUNKI NADSYŁANIA PRAC:

1. Prace plastyczne zapakowane w kopercie z dopiskiem Konkurs Plastyczny Projekt Kolorowanki JUDO”, można przesłać drogą pocztową lub składać osobiście pod adresem Organizatora:

Uczniowski Międzyszkolny Klub sportowy „ŻAK”, ul. Prosta 57, 25 385 Kielce

wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)

2. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie (decyduje data stempla pocztowego).

VI. OCENA PRAC, NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Z obrad Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora Konkursu.
 3. Najlepsze prace zdaniem Komisji konkursowej zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi.                    W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
 4. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie uzgodnionym przez Organizatora, o czym zostaną poinformowani zainteresowani.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Najciekawsze prace plastyczne wraz z danymi autora zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
 7. Rysunki muszą być skierowane do najmłodszych dzieci ponieważ to właśnie z nich zostanie wykonana kolorowanka promująca JUDO na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Kryteria konkursowe ustalone zostają w następujący sposób:
 • zgodność z tematyką konkursową
 • oryginalność prezentowanych treści,
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • stopień trudności wykonania,
 • walory plastyczne pracy.
 1. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

VII. PRAWA AUTORSKIE:

1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji – przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będą umieszczone dane autora wraz z adresem szkoły.

2. Autorzy prac konkursowych przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych.

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich – w tym praw autorskich.

4. Prace przedstawiane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie dotychczas niepublikowanymi, w tym na innych konkursach.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych dla potrzeb Konkursu i promocji dyscypliny sportu.

7. Organizatorzy Konkursu nabywają prawo własności do egzemplarzy prac konkursowych. Wybrane prace zostaną wydane w formie kolorowanki adresowanej do najmłodszych.

8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatorów Konkursu praw autorskich do pracy konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostępnymi technikami, a w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Regulamin Konkursu dostępny jest w na stronie Internetowej Organizatora.

2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Iza Wierzba pod numerem telefonu 664 366 961.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Załącznik nr 1 do pobrania w wersji PDF - Karta zgłoszenia


 

 


 

14.03.2017


Dwa brązowe medale na Pucharze Polski Juniorów i Juniorek w Judo.


11.03.2017 w Luboniu k/Poznania odbył się Puchar Polski Juniorów i Juniorek. Sekcję judo reprezentowali:

Ewelina Kozłowska 57 kg,
Dominika Kotlarska 78 kg,
Bartłomiej Wiewióra 66 kg,
Artur Romashko 66 kg,
Wiktor Mazurczak +100 kg.

Dominika zdobyła brązowy medal na PP Juniorek, będąc juniorką młodszą.

Brązowy medal wywalczył również Wiktor Mazurczak (junior młodszy) na Pucharze Polski Juniorów. Walkę o brązowy medal Wiktor, zakończył wygraną. 2 wazzari wykonane na Arkadiuszu Lewandowiczu (UKS Olimp Nowa Sól).

Ponadto Ewelina Kozłowska zdobyła wysokie 5 miejsce. Artur Romashko zajął 7 miejsce,

Gratulacje !Miasto uhonorowało ludzi sportu.

W dniu 28.02.2017 roku podczas spotkania podsumowujący Rok Sportowy 2016 uhonorowano niemal trzystu osobową grupę ludzi sportu. W imieniu władz miasta podziękowano zawodnikom, działaczom i trenerom. W śród nagrodzonych byli zawodnicy sekcji judo - Mateusz Garbacz, Bartłomiej Słowak, Filip Pawłowski, Tomasz Bęben oraz lekkoatletka Katarzyna Furmanek. Ponadto zostali nagrodzeni trenerzy pracujący w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym - Grzegorz Furmanek - lekkoatletyka, Rafał Sękowski - sporty siłowe, kulturystyka oraz Michał Zelek - judo.

Gratulujemy zawodnikom i trenerom i mamy nadzieję, że rok 2017 będzie również obfity w sukcesy sportowe.

link do strony Urzędu Miasta Kielce

link do strony gazety Echo Dnia


Pierwsze złoto w 2017 roku.


W dniu 11 lutego 2017 roku w Mysiadle k/Warszawy odbyły się pierwsze zawody judo a zarazem Puchar Polski Seniorów. Turniej ten daje zawodnikom zajmującym czołowe lokaty kwalifikacje do Pucharu Świata, który odbędzie się w Katowicach 4-5 marca 2017 roku. Sekcję judo reprezentowało w tych zawodach 2 zawodników:

  • Mateusz Garbacz w wadze 73 kg
  • Bartłomiej Słowak w wadze 81 kg

Zwycięzcą a zarazem złotym medalistom kategorii wagowej 73 kg został Mateusz Garbacz. Stoczył o 4 walki i wszystkie wygrał. W walce finałowej zmierzył się z utytułowanym zawodnikiem Czarnych Pawłem Zagrodnikiem. Należy nadmienić i Paweł Zagrodnik to 5 zawodnik Letnich Igrzysk Olimpijskich z Londynu w wadze 66 kg. Nieco mniej szczęścia miał Bartek Słowak po pierwszej swojej wygranej walce awansował do drugiej rundy turnieju. Tam zmierzył się z zawodnikiem z AZS AWF Warszawa Przemysławem Szerszeniewskim i niestety przegrał pod koniec walki przez duszenie i odpadł z dalszej rywalizacji.

Gratulujemy zawodnikom wyników i pierwszego startu. Już niebawem straty młodszych zawodników.

 


Sparing Piłki Ręcznej

14 stycznia 2017 roku w Hali Sportowej w Bilczy odbył się mecz sparingowy dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki ręcznej w MSOS z rocznika 2005 i 2006 z rówieśnikami z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orlęta" Bilcza. Zagraliśmy dwa mecze 17:6 - 14:4.

Skład drużyny:

 1. Ola Pałyga
 2. Tosia Tofil
 3. Ania Strzycka
 4. Karolina Karpińska
 5. Maja Jaskólska
 6. Kasia Szczepańczyk
 7. Oliwia Radzian
 8. Marysia Grzegolec
 9. Blanka Iwaniec
 10. Wiktoria Bień
 11. Karina Wójcik
 12. Juliia Wójcik
 13. Juliia Kalwat
 14. Gabrysia Zdanowska
 15. Monika Anyż
 16. Basia Zagdańska
 17. Lila Dąbek


 Złoto i dwa razy srebro w Spale !!!

10 grudnia 2016 roku w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale rozegrane zostały Mistrzostwa Polski seniorów i juniorów w trójboju siłowym. W zawodach wystartowało trzech naszych juniorów i wszyscy spisali się na medal bijąc przy tym swoje rekordy życiowe.
Arkadiusz Dziopa w kategorii junior 18 do 120 kg - złoty medal z wynikiem 550 kg
Piotr Burzawa w kategorii junior 23 do 74 kg - srebrny medal z wynikiem 500 kg
Mateusz Brożek w kategorii junior 18 do 83 kg - srebrny medal z wynikiem 420 kg.Prace remontowe na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.

Na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego trwają prace remontowo-budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku poprawiające wygląd ośrodka przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy UEFA EURO U-21 Polska 2017 w piłce nożnej.


Złoto dla Wiktora Mazurczaka.

W dniu 30 października 2016 roku w Hali Poznańskiej Areny odbył się Otwarty Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych oraz młodzików – VIII Memoriał Jigoro Kano w Judo. W pucharze tym uczestniczyło czworo naszych reprezentantów w kategorii:

juniorzy i juniorki młodsze

 • Wiktor Mazurczak waga +90kg
 • Dominika Kotlarska waga 70kg

młodzicy

 • Krzysztof Klimkiewicz waga 50kg
 • Bartłomiej Mojeścik waga 55kg.

Najlepiej spisał się Wiktor Mazurczak startujący w wadze +90 kg. Wygrał wszystkie swoje walki (łącznie z finałową) przezd czasem. Nieco gorzej powiodło się Dominice Kotlarskiej w drugiej walce eliminacyjnej uległa zawodniczce w Wrocławia i awansowała do rundy repasażowej. Jednak i tu nie podołała swojej rywalce. ostatecznie zajmując VII miejsce.

Natomiast przed młodzikami jest jeszcze dużo do zrobienia. Walki były bez ładu i składu choć wola walki był ogromna.

Żegnamy się z Halą Poznańskiej Areny w tym turnieju dominowała waga +90 juniorów młodszych zdobyliśmy złoty medal oraz punktowane VII miejsce. 5 listopada 2016 roku czeka nas kolejny sprawdzian w Bytomiu.


Ruch naturalną częścią życia.
W dniu 24 października 2016 roku nauczyciele i zawodnicy Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcacj uczestniczyli w szkoleniu sportowym.

Doktor Remigiusz Rzepka, trener przygotowania fizycznego piłkarskiej kadry Polski spotkał się w Kielcach z nauczycielami WF-u i trenerami drużyn młodzieżowych.

Demonstrował im, jakie ćwiczenia ogólnorozwojowe najskuteczniej rozwijają sprawność.

Jak podkreślał – do wielu nie trzeba wcale sprzętu, liczą się dobre chęci i wiedza o tym, co można proponować dzieciom i z jakimi obciążeniami powinny ćwiczyć, aby były zdrowsze, a przy tym odnosiły sukcesy sportowe. Według Remigiusza Rzepki, odpowiednie dopasowanie ćwiczeń do uczniów sprawi, że pasja sportowa powszechna u małych dzieci utrwali się.

Ważna w tej części edukacji jest także rola rodziców, którzy poprzez wspólne spędzanie czasu mogą zachęcać dzieci do aktywności fizycznej. Wówczas nie będzie siedziało jedynie przed komputerem.

Relacja Radia Kielce oraz więcej zdjęć. link


Arkadiusz Dziopa wicemistrzem Polski! Piotr Burzawa z brązowym medalem! Mateusz Brożek piąty!


Dobry występ naszych "wyciskaczy" na śląsku. 22 i 23 października w Knurowie odbyły się Mistrzostwa Polski w

wyciskaniu leżąc klasycznym. W kategorii juniorów do 18 lat do 120 kg drugie miejsce i tytuł wicemistrza Polski wywalczył

Arek Dziopa z wynikiem 140 kg, w trzecim podejściu zawodnik walczył o złoto jednak 150 kg okazał się za ciężkie.

W kategorii juniorów do lat 20 do 74 kg trzecie miejsce z wynikiem 110 kg zajął Piotr Burzawa.

Natomiast w kategorii juniorów do lat 18 do 83 kg piąte miejsce z wynikiem 105 kg zajął Mateusz Brożek.

Gratulujemy sukcesów!!!


SREBRO KRZYSZTOFA KLIMKIEWICZA.

W dniach 15-16.10.2016 roku w Zakopanym odbył się XX Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików. W kategorii młodzików startowało 2 naszych reprezentantów Krzysztof Klimkiewicz i Bartłomiej Mojeścik.

Bardzo dobrze spisał się Krzysztof Klimkiewicz walczący w kategorii wagowej 50kg. stoczył on 4 pojedynki z czego 3 wygrał, uległ jedynie późniejszemu zwycięzcy tej kategorii wagowej Wojciechowi Koziołkowi z klubu Dwójka Rydułtowy. Ostatecznie Krzysztof wywalczył srebrny medal.

Nieco mniej szczęścia miał Bartłomiej Mojeścik pierwszą walkę eliminacyjną wygrał przez założenie trzymania, kolejną walkę eliminacyjną dającą awans do finału przegrał na punkty (yuko) z zawodnikiem z MOSiR Bochnia. I awansował do repasaży, tu jednak walki o brązowy medal nie udało się wygrać. Bartek uległ zawodnikowi Kacprowi Karolczykowi z UKS JUDO Wolbrom i ostatecznie zajął punktowane 5 miejsce w kategorii wagowej 55kg.

Gratulujemy zawodnikom osiągniętych wyników i mamy nadzieję na dalsze ich postępy i lepsze wyniki sportowe.


Wiktor Mazurczak w wadze +90kg zdobył brązowy medal.
W dniu 15.10.2016 odbył się Otwarty Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów Młodszych w Oleśnicy. Wiktor Mazurczak w wadze +90kg zdobył brązowy medal. W pierwszej walce wygrał przez ippon z Jaworskim Dominikiem ( AZS Opole). W walce o wejście do finału uległ w ostatnich sekundach (na Yuko) zawodnikowi z UKS Okay Opole – Kućmierz Adam. Walkę o brązowy medal stoczył z Łukasikiem Jakubem (GKS Czarni Bytom), walka zakończyła się pięknym rzutem na Ippon.
Kotlarska Dominika w wadze 70kg uplasowała się tuż za podium zajmując 5 miejsce.  Wygrane walki stoczyła z Pfeiffenberg Miriam (Austri) oraz Rybą Anna (K.A. MaŁo Wrocław). A walce o wejście do finału musiała uznać wyższość zawodniczki z Austrii  Niederndorfer Melanie A następnie w walce o brązowy medal minimalnie lepsza okazała się  Woźniak Paulina (MKS Juvenia Wrocław).
W Oleśnicy,rywalizowali także: Klimkiewicz Zuzanna 52kg,  Wiewióra Bartłomiej (UMKS Ostrowia Ostrowiec Św) – 9 miejsce,  Pabis Maciej, Sołkiewicz Hubert – wszyscy w 66kg, Olaf Kowalski 73kg.

Arek Dziopa Mistrzem Polski !, Piotrek Burzawa czwarty.

8 i 9 października w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasycznym. W zawodach reprezentowali naszą sekcję Arkadiusz Dziopa junior do lat 18 w kategorii 120 kg oraz Piotr Burzawa junior do lat 23 w kategorii 74 kg. Arek zaliczył w trójboju 490 kg (przysiad 170 kg, wyciskanie 120 kg, martwy ciąg 200 kg) i stanął na najwyższym stopniu podium. Piotrek pobił swój rekord życiowy w trójboju o 110 kg i zaliczył 500 kg (przysiad 180 kg, wyciskanie 110 kg, martwy ciąg 210 kg), do medalu brakło niewiele i ostatecznie zawodnik zajął czwarte miejsce.


Gratulujemy wyników!


 

W dniu 30 września 2016 roku na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego odbył się festyn sportowy promujący piłkę nożną na terenie miasta Kielce. Organizatorem był KPP Korona i Akademię Klasy Ekstra. 

Jeżeli jeszcze się nie zdecydowałeś jaką dyscyplinę sportu wybrać to te zajęcia są napewno dla ciebie. Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo. Mogą się zapisywać dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.
www.zak-judo-kielce.pl

Judo to znacznie więcej niż sztuka walki. To sztuka życia, która sprawdza się na co dzień. Dzięki judo wasze dziecko będzie sprawne, odpowiedzialne, wytrwałe i będzie pewne siebie. To tylko niektóre zalety judo dla dzieci. Dzieciom, które stawiają swoje pierwsze kroki na macie, nie stawia się wygórowanych oczekiwań. Dzieci nowo przyjęte do sekcji szybko aklimatyzują się w nowej grupie, a o dobrą atmosferę wśród współćwiczących czujnie dba trener. To zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące wytrzymałość, szybkość, siłę, zręczność, koordynację oraz orientację przestrzenną. Zajęcia mają na celu wszechstronne rozwijanie tych cech poprzez gry i zabawy ruchowe, czyli jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci. Podczas ćwiczeń oprócz zabawy, dzieci uczą się umiejętności upadania, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć. Stopień intensywności ćwiczeń dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Od najmłodszy lat, dziecko rozwija wszystkie podstawowe cechy motoryczne, a także uczy się wzajemnego szacunku, godnego zachowania oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.

Judo to...

Zdobycie mistrzostwa jest spełnieniem tymczasowym - bycie lepszym człowiekiem jest dokonaniem na całe życie. Ważniejsze niż "zrobienie" mistrza z każdego dziecka zaczynającego przygodę ze sportem powinno być budowanie poprzez sport lepszej osoby. Takie właśnie jest judo, które w szczególności rozwija dyscyplinę, maniery, punktualność. Społeczeństwo szanuje również osobę, która wygrywa z pokorą a przegrywa z dumą.

Judo to szacunek, wytrwałość, odpowiedzialność, samoobrona.

 


 

Od 12.09.2016 roku ruszają zajęcia judo grup naborowych !!!

Chcesz aby Twoje dziecko rozpoczęło treningi w sekcji judo UMKS ŻAK Kielce zapisz je już teraz.


W tym roku zapisujemy dzieci od rocznika 2010 (sześciolatki). Dbamy o to aby dzieci zawsze ćwiczyły ze swoimi rówieśnikami dlatego mamy wydzielone grupy wiekowe.

Zapisy na zajęcia judo dzieci w wieku od 6 do 13 lat

PONADTO:

Jeżeli jesteś osobą dorosłą i nigdy nie trenowałeś/aś judo to zapraszamy na zajęcia Judo - Dorośli.
Wystarczy, że we wrześniu przyjdziesz na poniedziałkowe zajęcia a wszystkiego dowiesz się na miejscu.

szczegóły na stronie internetowej klubu: www.zak-judo-kielce.pl

oraz na FB : Klub judo "Zak" Kielce

 


UMKS ŻAK KIELCE ogłasza zapisy na zajęcia judo dzieci w wieku od 6 do 13 lat

Zajęcia odbywają się na Hali MOSiR Kielce, ul. Ściegiennego 8

dodatkowe informacje można uzyskać u trenera koordynatora tel. 604 97 35 40

szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej klubu: www.zak-judo-kielce.pl/treningi

dzieci już trenujące przychodzą na zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć.

 


 

Bezpieczne Wakacje 2016.


Uprzejmie informujemy, że Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy bierze udział w akcji Bezpieczne Wakacje 2016.

Poniżej bezpośredni link do strony promującej bezpieczny sposób przebywania na wakacjach dla dzieci,

młodzieży i dorosłych

https://bw.org.pl/

 

 


 

Festyn Rodzinny


Streets Owners - międzynarodowa rewia kaskaderska

...bez udawania, bez kompromisów, bez litości dla sprzętu...

W dniu 19.06.2016 roku /niedziela/ o godz. 18.00 na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

w Kielcach /Stadion Międzyszkolny/ odbędzie się pokaz kaskaderski Streets Owners.

Fundamentem projektu Streets Owners jest połączenie pasji i profesjonalizmu. Stworzenie dynamicznego widowiska

pozwalającego bezpiecznie doświadczać niecodziennych emocji i wrażeń.Show, którego podmiotem jest unikalna

sztuka ulicy... sztuka, która nie toleruje iluzji i półśrodków. Dlatego zagramy bez udawania, bez kompromisów, bez litości

dla sprzętu... na full mocy!

Zamysł programu jest żywy, otwarty, wciąż ewoluuje i dojrzewa. Kierując się potrzebą zbudowania czegoś nowego,

odmiennego ciągle szukamy inspiracji i podniet. Tworzymy od podstaw, to nasza siła. Skorzystamy ze sprzętu,

na którym nie odważył się wystartować przed nami nikt dotąd. Klasyczne sekwencje zaprezentujemy w odważnej,

diametralnie odmiennej aranżacji.

Pomimo, że cały projekt utrzymany jest w konwencji widowiska artystycznego główny nacisk kładziemy na zachowanie

autentyczności odtwarzanych sytuacji, a zwłaszcza związanych z nimi emocji.

Streets Owners.


 


 

Podwójny sukces Arkadiusza Dziopy !


W dniach 10 - 12 czerwca 2016 roku w hali kieleckiej Tęczy rozegrane zostały Mistrzostwa Polski juniorów w trójboju

siłowym klasycznym oraz Puchar Polski w trójboju siłowym. Naszą sekcję reprezentował Arkadiusz Dziopa, debiutant

na zawodach trójbojowych. W sobotę Arek wystartował w kategorii juniorów do 20 lat w wadze do 120 kg i z wynikiem:

przysiad 150 kg, wyciskanie 130 kg, martwy ciąg 205 kg zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski. Następnego dnia

zawodnik zmagał się z ciężarami w Pucharze Polski i poprawił swoje rekordy: przysiad 160 kg, wyciskanie 130 kg,

martwy ciąg 215 kg i taki wynik dał mu zwycięstwo w kategorii open juniorów do 18 lat.

Gratulujemy.III Memoriał Pamięci Kamila Kaczmarczyka.

W dniach 28-29 maja 2016 roku odbył się III Memoriał Pamięci Kamila Kaczmarczyka. Turniej w kategorii U-12 (rocznik 2004).

W tm roku w Memoriale wystąpiły następujące drużyny:

Dwie drużyny KKP Korona Kielce, Wisła Kraków, Cracovia Kraków, KSZO Ostrowiec Św, GKS Katowice, GKS Bełchatów

oraz Zagłębie Lubin.

Sponsorami turnieju są: Hummel, Naturalna, Karabella-CK, Domz Klasą, Galeria ECHO, Wodociągi Kieleckie, Steuler

KCH, Pactum, Piekarnia Białogon, Medart, Unimax, Eurolocum.pl, Domos.

Patronat medialny: Korona TV, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia. 

MINIEURO 2016.

W piątek 03.06.2016 roku, na Stadionie Międzyszkolnym w Kielcach przy ul. Prostej, rozegrane zostały półfinały turnieju

dla gimnazjalistów MiniEuro 2016. Awans do finału uzyskały Rosja (Gimnazjum numer 1 Skarżysko-Kamienna) oraz

Węgry (Gimnazjum numer 12 Kielce).

Tak, z awansu do finału turnieju MiniEuro 2016 cieszyli się gimnazjaliści ze Skarżyska-Kamiennej, czyli Rosji. W półfinale

po dobrej grze pokonali Hiszpanię z Łagowa 2:1.

Oba spotkania były zacięte. W pierwszym pojedynku Rosja, która miała przewagę nad Hiszpanią (Gimnazjum Łagów)

do końca musiała walczyć o korzystny wynik, ponieważ w końcówce meczu straciła bramkę. Ostatecznie zwyciężyła

2:1. Ten mecz oglądali między innymi prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Malinowski, który

pogratulował wszystkim zespołom awansu do półfinału, a także pochodzący z Łagowa trener Sławomir Grzesik,

który w minionym sezonie ekstraklasy był asystentem szkoleniowca Korony Kielce Marcina Brosza oraz

przewodniczący Rady Gminy Łagów Marek Bartkiewicz.

Mirosław Malinowski pogratulował drużynom awansu do półfinału.

Wszystkie cztery zespoły, które zagrały w półfinałach, w nagrodę w poniedziałek, obejrzą w Krakowie na żywo mecz

piłkarskiej reprezentacji Polski z Litwą.

Wyniki półfinałów: Hiszpania (Gimnazjum Łagów) - Rosja (Gimnazjum numer 1 Skarżysko-Kamienna) 1:2 (0:1),

Bartłomiej Czajkowski - Kamil Uciński 2; Węgry (Gimnazjum numer 12 Kielce) - Szwajcaria (Gimnazjum Chmielnik)

2:2 (2:1), w karnych 5:4, Hubert Gradzik, Patryk Czupryński - Hubert Gocoł, Szymon Wesołowski.

Najlepsi strzelcy MiniEuro 2016: 9 - Kamil Uciński (Rosja), 6 - Dawid Lisowski (Austria), 5 - Bartłomiej Duda (Irlandia),

Ernest Banasik (Niemcy), Igor Ogonowski (Walia).

więcej informacji na stronie gazety Echodnia.eu

galeria zdjęć z meczów półfinałowych Echodnia.eu

foto Kamil Markiewicz


JUDOCY U PREZYDENTA KIELC.

03.06.2016 rok. Urząd Miasta Kielce.

O tym, że Kielce to miasto sportu przekonywać nie trzeba. Warto jednak pamiętać, że mowa tu nie tylko o piłce nożnej,

siatkówce czy piłce ręcznej. Nie tylko o poziomie seniorskim ale również o juniorach czy młodzieżowcach.

Potwierdzić mogą to rezultaty judoków z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Żak.

Za osiągnięte sukcesy młodym sportowcom i ich trenerom podziękował Prezydent Kielc, Wojciech Lubawski.

Były pamiątkowe dyplomy i puchary.

Zawodnicy „Żaka” w maju tego roku, podczas Mistrzostw Polski do lat 23 osiągnęli historyczny rezultat.

Warto wspomnieć również o indywidualnych osiągnięciach zawodników „Żaka”. W kategorii do 81 kg srebro zdobył

Bartłomiej Słowak. W wadze 73 kg brąz wywalczył natomiast Mateusz Garbacz.

 

 


 

XVIII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Sporcie Pożarniczym.

W dniu 31 maja 2016 roku na obiekcie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej odbyły się XVIII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Sporcie Pożarniczym.

Program:

godz. 14.00 - start zawodów w konkurencji "Sztafeta Pożarnicza"

godz. 15.00 - start zawodów w konkurencji "Pożarnicze Ćwiczenia Bojowe"

godz. 17.00 - Uroczyste zakończenie zawodów.


 

III Memoriał Pamięci Kamila Kaczmarczyka.

Kielecki Klub Piłkarski Korona wraz z Miejskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym w Kielcach organizuje

w dniach 28-29 maja 2016 roku Memoriał Pamięci Kamila Kaczmarczyka. Turniej w kategorii U-12 (rocznik 2004)

odbędzie się na stadionie przy ulicy Prostej w Kielcach.

Turniej poświęcony jest pamięci Kamila Kaczmarczyka, zawodnika KKP Korona Kielce, który zginął tragicznie nad

zalewem w Sukowie.

W tm roku w Memoriale weźmą udział następujące drużyny:

Dwie drużyny KKP Korona Kielce, Wisła Kraków, Cracovia Kraków, Kszo Ostrowiec Św, GKS Katowice, GKS Bełchatów

oraz Zagłębie Lubin.

Sponsorami turnieju są: Hummel, Naturalna, Karabella-CK, Domz Klasą, Galeria ECHO, Wodociągi Kieleckie, Steuler

KCH, Pactum, Piekarnia Białogon, Medart, Unimax, Eurolocum.pl, Domos.

Patronat medialny: Korona TV, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia.

 


Budżet obywatelski 2017.

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIE MAŁE NA LIŚCIE: nr 79

Modernizacja mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 14 x 25 m

(lokalizacja: Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul.Prosta 57, Kielce, Nr działki 1394/11 Nr obrębu 0017 )

oraz

ZADANIE DUŻE NA LIŚCIE: nr 5

"Orlik pod Dachem" - budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku

wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 27.

Lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Toporowskiego 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10 i 967/11 o wymiarach 66,00m x 32,10m =2.118,60m2

szczegóły projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce

https://budzetobywatelski.kielce.eu/projekty-2016/modernizacja-mini-boiska-do-pilki-noznej-o-wymiarach-14m-x-25-25-m.html

GŁOSUJ ONLINE

https://budzetobywatelski.kielce.eu/glosowanie-budzet-2016.html

 


 

Srebro i Brąz na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Judo.

W dniu 07.05.2016 roku w Moisnie koło Poznania odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Judo.

W zawodach tych startowało 3 zawodników sekcji judo:

Mateusz Garbacz waga 73kg

Bartłomiej Słowak waha 81kg

Tomasz Bęben waga 81kg.

Tym razem najlepiej spisał się Bartłomiej Słowak który zajął 2 miejsce a finałowy pojedynek stoczył z Damianem Stępniem

z UW AZS Warszawa.

Mateusz Garbacz zajął 3 miejsce, uległ on w walce o wejście do finału zawodnikowi Sebastianowi Gwóźdź z GKS Czarni

Bytom. Tomasz Bęben ostatecznie zajął 9 miejsce.

Gratulujemy zawodnikom.

Jutro turniej drużynowy też liczymy na medal.

 


 

II eliminacje do OOM w Bytomiu.

23.04.2016 odbyły się II eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorów młodszych. O kwalifikacje i awans do finałów OOM walczyli :

 • 48kg Zuzia Klimkiewicz
 • 57kg Ewelina Kozłowska
 • 70kg Dominika Kotlarska II miejsce
 • 55kg Tomasz Pyczek III miejsce
 • 60kg Hubert Sołkiewicz
 • 73kg Olaf Kowalski
 • +90kg Wiktor Mazurczak V miejsce

Po dwóch eliminacjach kwalifikacje i szanse na zdobycie medalu na OOM – Elbląg 14-15.05.2016 zdobyli :

48 KG ZUZANNA KLIMKIEWICZ
70 KG DOMINIKA KOTLARSKA
55 KG TOMASZ PYCZEK

Gratulujemy i czekamy na finały

 


Fit weekend w Kielcach

 

23 i 24 kwietnia 2016 roku w Hali Targów Kielce przy okazji "Fit weekend" odbyły się zawody Pucharu Polski w wyciskaniu

sztangi leżąc. Naszą sekcję reprezentowało trzech zawodników. Najlepiej spisał się debiutujący w zawodach

Arkadiusz Dziopa, który z wynikiem 130 kg zajął 4 miejsce,

Piotr Burzawa z wynikiem 107,5 kg zajął 7 miejsce,

Mateusz Brożek z wynikiem 95 kg zajął 9 miejsce.

W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników, a rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Kibice zobaczyli

kilka rekordów Polski.

 


Akademickie Mistrzostwa Polski.

W dniach 16-17.04.2016 roku  w Białymstoku odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski Seniorów w Judo.

W zawodach tych uczestniczyli:

 • Mateusz Garbacz
 • Bartłomiej Słowak
 • Tomasz Bęben
 • Robert Gilarski

Na podium stanęli Mateusz Garbacz zajmując II miejsce w kategorii wagowej 73kg.,

Bartłomiej Słowak zajmując III miejsce w kat. wag. 81kg,

Tomasz Bęben zajął III miejsce w klasyfikacji Uczelni Technicznych w wadze 81kg.

Mateusz i Bartek reprezentowali Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach natomiast Tomek Politechnikę

Świętokrzyską w Kielcach.

Robert Gilarski odpadł w eliminacjach.

 


Korona Kielce Cup 2006

W dniu 16.04.2016 drużyny KKP Korona r. 2006  były gospodarzem turnieju towarzyskiego Korona Kielce

Cup 2006 na Stadionie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach przy ul. Prostej 57.

Uczestniczyło w nim 6 zespołów :

KKP Korona Kielce  I

KKP Korona Kielce  II

Stadion Śląski Chorzów

Młodzik Radom

Spartakus Daleszyce

APN Piotrków Trybunalski

Wyniki meczów towarzyskich:

KKP Korona Kielce I- Młodzik Radom                 1:2

KKP Korona Kielce I – Stadion Śląski Chorzów    6:0

KKP Korona Kielce I – APN Piotrków                  4:0

KKP Korona Kielce I – Spartakus  Daleszyce      4:1

KKP Korona Kielce I -  KKP Korona Kielce II        6:2

KKP Korona Kielce II- Młodzik Radom                 0:0

KKP Korona Kielce II – Stadion Śląski Chorzów   2:2

KKP Korona Kielce II – APN Piotrków                  0:1

KKP Korona Kielce II– Spartakus  Daleszyce       5:2

Bramki dla żółtoczerwonych w meczach zdobywali:

Błaszczyk Igor 4, Kościelecki Kacper 2, Kruk Mateusz, Ściana Mateusz, Arczewski Wiktor, Wieczorek

Adam 2,Łukawski Marcel 4,Kowalczyk Grzegorz 4, Wolski Filip 3, Rak Karol, Wurmański Franek 2,

Chałaciński Andrzej 2, Lechowicz Olek 2,Toboła Kornel.

Wszyscy trenerzy podkreślali zalety rozegrania takich meczów. Gra się dużo spotkań w krótkim czasie,

ponieważ mecze rozgrywane są na dwóch boiskach. Atmosfera wielkiego święta piłkarskiego dla dzieci

z rocznika 2006,ponieważ rodzice zawodników zorganizowali grilla, obiady i nawet upominki dla każdego

zawodnika, nikt nie wyjechał z Kielc z pustymi rękami. A sami zawodnicy byli po turnieju bardzo zadowoleni

z ilości meczów rozegranych z drużynami przeciwnymi. Nikt w tych meczach nie patrzył na wynik.

Liczyła się dobra gra i zabawa.

Trenerzy Rafał Kruk, Michał Kostucha i Jerzy Marzec

 


Zawody dzieci w judo w Woli Rzędzińskiej k/Tarnowa.

W dniu 16 kwietnia 2016 roku w Woli Rzędzińskiej k/Tarnowa odbył się turniej dzieci Judo.

W turnieju tym uczestniczyli zawodnicy naszej sekcji. Poniżej wyniki.

1 miejsca

  • KLIMKIEWICZ KATARZYNA kat. wag +46 kg.
  • BĘTKOWSKI JEREMIASZ   kat. wag. 28 kg.
  • WOŹNIAK URSZULA   kat. wag. 34 kg.

2 miejsca

 • BĘTKOWSKI MIŁOSZ   kat. wag. 29 kg.
 • KASZKBA JAN   kat. wag. 37 kg.
 • BORKOWSKI PIOTR    kat. wag. 25 kg.
 • KNAPCZYK PIOTR   kat. wag. 39 kg.

3 miejsca

 • BĘTKOWSKI ANTONI   kat. wag. 42 kg
 • MOJEŚCIK KRZYSZTOF   kat. wag. 27 kg.
 • BUJAK NIKODEM   kat. wag. 33 kg.
 • BANDROWSKI MIKOŁAJ   kat. wag. +61 kg.
 • CHRABĄSZCZ WIKTOR    kat. wag. 26 kg.
 • DOBROWOLSKI MATEUSZ    kat. wag. 51 kg.
 • KASPROWICZ MIKOŁAJ   kat. wag. 42 kg.

Pozostałe zdjęcia na stronie UMKS ŻAK Kielce. www.zak-judo-kielce.pl

 


ŻYCZENIA

 


Puchar Polski Seniorów.

W dniu 20.03.2016 roku odbył się Puchar Polski Seniorów w Judo - Liga Indywidualno Drużynowa w Luboniu koło

Poznania.

W zawodach tych wystartowało 3 zawodników sekcji judo Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego Mateusz

Garbacz, Bartłomiej Słowak, Tomasz Bęben.

Najlepiej wypadł Mateusz stoczył on 5 pojedynków. 4 walki eliminacyjne wygrał zdecydowanie i dopiero w walce

finałowej uległ Wiktorowi Mrówczyńskiemu z AWF AZS Katowice.

Natomiast nie powiodło się pozostałem odpadli oni w fazie eliminacyjnej.

Dobry występ w tym Pucharze Polski Mateusza potwierdził dobre przegotowanie i formę przed Młodzieżowymi

Mistrzostwami Polski, które odbędą się 7 maja 2016 roku w Poznaniu.

 


 

GRY I ZABAWY 2016.

W dniu 27.02.2016 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie odbyła się druga edycja

"Gier i Zabaw" dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.

W rywalizacji wzięły udział dzieci trenujące piłkę nożną. koszykówkę oraz judo.

 

pozostałe zdjęcia w galerii

 


 

Podsumowanie roku sportowego 2015.

14 lutego 2016 roku w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie roku sportowego 2015.

Dyplomy dla wyróżnionych 290 zawodników i trenerów wręczał prezydent Kielc pan Wojciech Lubawski.

W gronie nagrodzonych znaleźli się zawodnicy i trenerzy z MSOS:

Zawodnicy za zdobycie medali Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów:

Bartłomiej Brzeziński (srebrny medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów - Kielce 2015)

Mateusz Garbacz (złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów - Jastrzębie Zdrój oraz

srebrny medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów - Kielce 2015)

Tomasz Bęben (srebrny medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów - Kielce 2015)

Bartłomiej Słowak (srebrny medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów - Kielce 2015)

Marcin Woźniak (srebrny medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów - Kielce 2015)

Piotr Burzawa wicemistrz Polski juniorów i seniorów w trójboju siłowym.

Mateusz Brożek wicemistrz Polski juniorów w trójboju siłowym i brązowy medalista mistrzostw Polski juniorów

w wyciskaniu leżąc.

Wyróżnieni zostali również trenerzy zawodników Rafał Sękowski (kulturystyka), Michał Zelek i Artur Karyś (obaj

judo), Grzegorz Furmanek (LA).


 

FERIE ZIMOWE 2016.

 PIOTR  BURZAWA WICEMISTRZEM POLSKI !!!

5 grudnia 2015 roku w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Giżycku na Mazurach odbyły się Mistrzostwa Polski

w Trójboju Siłowym. W kategorii juniorów do lat 18 w wadze do 66 kg wystartował zawodnik z naszej

sekcji Piotr Burzawa. Piotrek zaliczył osiem z dziewięciu podejść, a jego najlepsze wyniki to przysiad - 145 kg,

wyciskanie leżąc - 95 kg, martwy ciąg - 165 kg, co dało mu tytuł Wicemistrza Polski. Piotrek był zgłoszony

również w seniorach, a w tej rywalizacji jest minimum, które wynosi w trójboju 380 kg dla tej kategorii wagowej.

Jednak dla naszego zawodnika nie był to problem, Piotr zaliczył w trójboju 405 kg i sięgnął po drugi srebrny

krążek tym razem w seniorach.

 

Gratulacje!!!


 

 

ZAPISY - PIŁKA RĘCZNA

 

Nabór do sekcji Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 2004 i młodsze.

Pan Wojciech WASIK - telefon kontaktowy 603-515-403.

 


 

PIŁKA NOŻNA

W sobotę 24 października KKP Korona Kielce 2006 wzięła udział w turnieju  towarzyskim rozegranym w Tychach.

Zespół rozegrał 3 mecze ze śląskimi drużynami. Wszystkie mecze okazały się zwycięskie!

KKP Korona - Rekord Bielsko-Biała  4:0

KKP Korona -Sparta Zabrze              5:1

KKP Korona -GKS Tychy                   7:1

Bramki dla żółtoczerwonych zdobyli: Kornel 4, Grześ 2, Olek 2, Patryk 2, Szymek, Antoni, Marcel, Karol,Piotr, Maks.

Po turnieju towarzyskim zawodnicy, trenerzy i rodzice kibicowali drużynie Korony Kielce w meczu ekstraklasy z Piastem

w Gliwicach.

 


 

 

11.11.2015

W tym dniu w Święto Niepodległości na boisku Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach przy u. Prostej 57

w towarzyskim Turnieju Piłkarskim zagrały drużyny z rocznika 2006 z  Radomia, Warszawy i Chorzowa.

Drużyna orlików KKP Korony Kielce rocznik 2006 zagrała 3 mecze, dwa z nich wygrywając. Wyniki spotkań:

Korona Kielce - Polonia Warszawa      6:2

Bramki: Grześ 2, Marcel,Olek, Antek, Kornel.

Korona Kielce - Stadion Śląski Chorzów  9:4

Bramki: Marcel 2, Bartek Malarz , Kornel, Szymon, Antek 2, Franek 2

Korona Kielce - Młodzik Radom       0:3

Trenerzy Rafał Kruk , Jerzy MarzecMIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO.

W dniu 21 listopada 2015 roku w Krośnie odbyły się Międzynarodowe Zawody w Judo.

W turnieju tym brali udział zawodnicy sekcji judo. Turniej można uznać za udany. Zawodnicy stoczyli

wiele pojedynków zdobyli nowe doświadczenie w walce sportowej  co w przyszłości może przełożyć się na wyższe wyniki.

Poniżej wyniki :

Mazurczak Wiktor - II miejsce kat. wag. +90kg

Pabis Maciej - I miejsce kat. wag. 73kg

Kowalski Olaf - II miejsce kat. wag. 73kg

Szymański Krystian - III miejsce kat. wag. 60kg

Pyczek Tomasz - I miejsce kat. wag. 55kg

Kotlarska Dominika - I miejsce kat. wag. 70kg

Klimkiewicz Zuzanna - I miejsce kat. wag. 48kg

Mojeścik Bartłomiej - I miejsce kat. wag. 46kg;

Klimkiewicz Krzysztof - III miejsce 46kg;

Wójcik Filip - I miejsce kat.wag. 33kg;

Bętkowski Antoni  - III miejsce kat.wag. 36kg;

Sobczyk Laura - II miejsce kat.wag. 39kg

Kaszuba Jan - II miejsce kat.wag. 36kg;

Bujak Nikodem  - III miejsce kat.wag. 30

Mojeścik Krzysztof -  III miejsce kat.wag. 27kg;

Klimkiewicz Katarzyna  - II miejsce kat. wag. + 48kg;

Rygiel Andrzej - III miejsce kat. wag. 36kg;

Woźniak Urszula - II miejsce kat.wag. 31kg;

Bętkowski Jeremiasz  - III miejsce kat.wag. 26kg;

Borkowski Mateusz  - I miejsce kat.wag. 20kg;

Pyczek Wojciech  - III miejsce 20kg;

Knapczyk Piotr - II miejsce kat.wag 41kg.

pozostałe zdjęcia w galerii


Szkolne Mistrzostwa Kielce w wyciskaniu sztangi leżąc.

18 listopada w hali III LO w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Kielc w wyciskaniu sztangi leżąc dla szkół ponadgimnazjalnych.

Naszą sekcję reprezentowali tradycyjnie Mateusz Brożek i Piotr Burzawa. Obaj spisali się na medal.

Mateusz z wynikiem 100 kg zajął 3 miejsce w kategorii powyżej 74 kg

Piotrek z wynikiem 97,5 kg zajął 2 miejsce w kategorii do 74 kg.


Pozostałe zdjęcia w galerii


Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi.

3 i 4 miejsce w Mistrzostwach Polski!

7-8 listopada w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznym.

Naszą sekcję reprezentowało dwóch zawodników: Piotr Burzawa junior do lat 18 w kategorii do 66 kg - 4 miejsce z

wynikiem 92,5 kg oraz Mateusz Brożek junior do lat 16 w kategorii do 83 kg z wynikiem 100 kg.

Gratulacje dla zawodników!

 


Trzecie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18!


W dniach 16-18 października w hali kieleckiej Tęczy odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Seniorów i Weteranów

w Trójboju Siłowym Klasycznym. Sekcję siłową Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego reprezentowali Piotr Burzawa

kat. 66 kg - IV miejsce oraz najmłodszy uczestnik zawodów Mateusz Brożek kat. 83 kg - XII miejsce. Wspólnie z ekipą

z Tęczy chłopaki wywalczyli trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej juniorów do lat 18 (startowało 26 drużyn).

Oto wyniki naszych trójboistów:

Piotrek Burzawa przysiad 135 kg, wyciskanie leżąc - 95 kg, martwy ciąg - 160 kg

Mateusz Brożek przysiad 125 kg, wyciskanie leżąc - 102,5 kg, martwy ciąg - 165 kg

Gratulujemy!!!

 

pozostałe zdjęcia w galerii

 


 

Zawody siłowe

10 października w siłowni Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego odbyły się zawody Pucharu Kielc

w wyciskaniu sztagi leżąc oraz Mistrzostwa Kielc w wielokrotnym wyciskaniu sztangi.

Poniżej przedstawiam wyniki rywalizacji:


Puchar Kielc w wyciskaniu sztangi leżąc

kategoria powyżej 83 kg
1 miejsce Arkadiusz Sierko - 162,5 kg - 104 pkt. Wilksa
2 miejsce Albert Potocki - 160 kg - 98 pkt. Wilksa

kategoria do 83 kg
1 miejsce Rafał Dobrowolski - 142,5 kg - 105 pkt. Wilksa
2 miejsce Krzysztof Dobrowolski - 145 kg - 99 pkt. Wilksa
3 miejsce Mariusz Lasota - 140 kg - 98 pkt. Wilksa
4 miejsce Klaudiusz Lasota - 120 kg - 89 pkt. Wilksa
5 miejsce Piotr Gola - 110 kg - 77 pkt. Wilksa

Mistrzostwa Kielc w wielokrotnym wyciskaniu sztangi
kategoria open

1 miejsce Rafał Dobrowolski - 47 x 71,5 kg
2 miejsce Rafał Sękowski - 35 x 78,5 kg
3 miejsce Mariusz Lasota - 35 x 76 kg
4 miejsce Krzysztof Dobrowolski - 34 x 80 kg
5 miejsce Klaudiusz Lasota - 29 x 71 kg

Pozostałe zdjęcia w galerii

 


 

Dominika KOTLARSKA zajmuje I miejsce na WARSAW  JUDO  OPEN.

W dniu 27 września 2015 roku w Warszawie odbył się XVII Międzynarodowy turniej Warsaw Judo Open młodzików

i juniorów młodszych.

Najlepiej spisała się Dominika Kotlarska wygrywając kat. wagową 70 kg.


 

Piotr Burzawa wygrywa zawody w Tarnobrzegu !

26 września w Tarnobrzegu odbył się XIV Nadwiślański Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc z udziałem reprezentacji Litwy

- Bartosz. Sekcję siłową Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego reprezentował w kategorii juniorów do lat 18 w wadze

do 74 kg Piotr Burzawa. Zawodnik zaliczył trzy udane boje wyciskania sztangi leżąc, kolejno 85 kg, 90 kg oraz 95 kg

(rekord życiowy), co dało mu pierwsze miejsce w swojej kategorii. Był to dobry sprawdzian przed zbliżającymi się

Mistrzostwami Polski.OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ ORLIKÓW MŁODSZYCH.

W sobotę 19.09.2015 na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach przy

ul. Prostej 57 odbył się OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ ORLIKÓW MŁODSZYCH o Puchar Dyrektora MSOS

pt. „Korona Kielce CUP”.

W turnieju wzięły  udział czołowe akademie piłkarskie z rocznika 2006 z południowej Polski:

1.         Korona Kielce 1 i 2

2.         Beniaminek Krosno

3.         Stal Mielec

4.         Stal Stalowa Wola

5.        Sandecja  Nowy Sącz

6.        Młodzik Radom

Wyniki meczów Korony Kielce I:

z Beniaminkiem Krosno 6:0, ze Stalą Stalowa Wola 5:2, z Młodzikiem Radom 1:2,

z Sandecją Nowy Sącz 3:1.

Wyniki meczów Korony Kielce II:

z Sandecja Nowy Sącz 0-0, ze Stalą Mielec 0-3, z Młodzikiem Radom 0-3, ze Stalą Stalowa Wola 1-3,

ze Stalą Mielec 2-4.

W turnieju zagrali wszyscy zawodnicy trenujący w roczniku 2006.

KKP Korona I

Blicharski Jakub, Chałaciński Andrzej, Ciosk Bartosz, Lechowicz Olek, Januszek Szymon, Kawalec Dominik,

Kowalczyk Grzegorz, Łukawski Marcel,  Malarz Bartek, Pierzak Antoni Sadowski Patryk, Starzyk Maks, Szejna Borys,

Toboła Kornel, Wieczorek Adam, Wolski Filip, Wurmański Franek.

KKP Korona II

Arczewski Wiktor, Adamczyk Mateusz, Gąsiorowski Marcel, Jas Mateusz, Foks Piotr, Kruk Mateusz, Kijewicz Bartosz,

Kowalczyk Aleksander, Kołodziej Maciej, Rak Karol, Staszewski Filip, Sadlik Miłosz, Ściana Mateusz, Tobera Olaf,

Zembrzowski Oleg, Pierzak Fabian.

Trenerami drużyn Korony Kielce 2006 są Rafał Kruk i Jerzy Marzec.

Drużyny rozegrały bardzo ciekawe mecze a zwyciężyła drużyna Młodzik Radom, drugie miejsce zajęła Korona Kielce 1,

trzecia była Sandrcja Nowy Sącz.

Razem w turnieju zmagało się przez 4 godziny  prawie 100 dzieci !

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy a zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami.

Puchary wręczyła Dyrektor MSOS Małgorzata Karyś, a starsi koledzy z pierwszego zespołu Korony S.A -

Michał Przybyła i Tomasz Zając wręczyli pamiątkowe dyplomy.

Turniej został zorganizowany na odremontowanym stadionie międzyszkolnym, który po zakończonej inwestycji wygląda

bardzo korzystnie a kibice mogą obserwować widowisko  sportowe z nowych trybun.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji turnieju.Puchar Kielc w wyciskaniu sztangi leżąc.


 

Regulamin do pobrania (w wersji PDF)

 


ZAPISY - JUDO - ZAPISY - JUDO - ZAPISY - JUDO - ZAPISY - JUDO - ZAPISY - JUDO -

Zapraszamy na zajęcia judo dzieci i młodzież w wieku od 6 roku życia.

 

 

UMKS "ŻAK" Kielce ogłasza nabór do sekcji JUDO w roku

szkolnym 2016/2016 dzieci w wieku od 6 roku życia.

Szczegóły na stronie UMKS ŻAK Kielce sekcja judo.

www.judo.msos.kielce.pl

Telefon kontaktowy - 604-97-35-40

 


 

Mateusz Brożek wicemistrzem Polski juniorów !


19 i 20 czerwca w hali kieleckiej "Tęczy" odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 20 w trójboju siłowym

klasycznym. Sekcję siłową Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego reprezentowali Mateusz Brożek - junior do

lat 16 w kategorii wagowej do 83 kg oraz Piotr Burzawa - junior do lat 20 w kategorii wagowej do 66 kg. Obaj spisali się

bardzo dobrze jako debiutanci w trójboju siłowym. Mateusz zaliczył 110 kg w przysiadzie, 100 kg w wyciskaniu leżąc i

160 kg w martwym ciągu, łącznie w trójboju 370 kg i to wystarczyło do zdobycia srebrnego medalu Mistrzostw Polski.

Piotr zaliczył 130 kg w przysiadzie, 85 kg w wyciskaniu leżąc oraz 155 kg w martwym ciągu, łącznie w trójboju 370 kg

i zajął wysokie czwarte miejsce.

Gratulacje dla zawodników !

 


 

PROJEKT ZGŁOSZONY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Modernizacja mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 14 x 25 m

(lokalizacja: Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul.Prosta 57, Kielce, Nr działki 1394/11 Nr obrębu 0017 )

Pozycja z listy zadań dopuszczonych do głosowania nr 55

Link do strony głosowania internetowego on-line UM Kielce

Karta do głosowania w wersji doc

Karta do głosowania w wersji pdf


 

SREBRO DLA DRUŻYNY "ŻAKA"

w  MISTRZOSTWACH POLSKI SENIORÓW W JUDO


W dniu 26 kwietnia 2015 roku Drużyna sekcji judo odniosła historyczny sukces zdobywając Srebrny medal

na Mistrzostwach Polski Seniorów w Judo.

 

artykuł gazety www.echodnia.eu

 


 

 

TRANSMISJA INTERNETOWA Z TURNIEJU

 

będzie transmitowana na żywo

24 -26 kwietnia 2015 roku

na www.ippon.org.pl

 


 

Drugie miejsce Mateusza Brożka w Pucharze Polski w wyciskaniu sztangi leżąc.

W dniach 18 i 19 kwietnia w hali Targów Kielce odbyły się zawody Pucharu Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Sekcję siłową Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego reprezentował Mateusz Brożek, który startował jako junior

do 18 lat w kat. wagowej do 83 kg. Zawodnik zaliczył trzy podejścia, kolejno 100 kg, 105 kg oraz 107,5 kg poprawiając

tym samym swój rekord życiowy. Mimo iż Mateusz był najmłodszym zawodnikiem w rywalizacji zajął w swojej kategorii

wagowej drugie miejsce, a w kategorii open juniorów do lat 18 wysokie czwarte miejsce.

 

Gratulujemy!!!

Pozostałe zdjęcia w galerii


 

Mateusz Garbacz - Mistrzem Polski Juniorów w Judo.

W dniach 10-11 kwietnia 2015 roku w Jastrzębiu Zdroju odbyły się indywidualne Mistrzostwa  Polski Juniorów i Juniorek

w Judo. W zawodach tych uczestniczył zawodnik sekcji judo MSOS Mateusz Garbacz w kategorii 73kg.

Stoczyło on 6 pojedynków z czego - 4 walki eliminacyjne przed czasem, walkę półfinałową na punkty (wazzari) i walkę

finałową przed czasem.

To kolejne zawody zakończone dużym sukcesem tego zawodnika.    GRATULUJEMY !!!

 


 

Wielobój siłowy im. Henryka Sękowskiego

W dniu 28 marca 2015 roku w siłowni Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach przy ul. Prostej 57 odbył się

Wielobój siłowy im. Henryka Sękowskiego.

Do rywalizacji przystąpiło 12 zawodników, którzy rywalizowali w trzech konkurencjach:

wyciskanie sztangi własnym ciężarem ciała, podciąganie na drążku, pompki na poręczach. Do klasyfikacji końcowej

liczona była suma powtórzeń we wszystkich konkurencjach.

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów:

1 miejsce Rafał Dobrowolski - masa ciała 71 kg wyciskanie 47, podciąganie 23, poręcze 55, razem 125

2 miejsce Rafał Sękowski - masa ciała 80,5 kg wyciskanie 33, podciąganie 34, poręcze 41, razem 108

3 miejsce Mariusz Lasota - masa ciała 75,5 kg wyciskanie 38, podciąganie 23, poręcze 41, razem 102

4 miejsce Tomasz Krzyżański - masa ciała 88,5 kg wyciskanie 30, podciąganie 27, poręcze 43, razem 100

5 miejsce Krzysztof Dobrowolski - masa ciała 79 kg wyciskanie 36, podciąganie 16, poręcze 47, razem 99

Pozostałe zdjęcia w galerii

 


MATEUSZ GARBACZ złotym medalistą Akademickich Mistrzostw Polski w JUDO

 

W dniach 21-22 marca 2015 roku w Bytomiu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Seniorów w JUDO.

W zawodach tych startował Mateusz Garbacz w kat. wag. 73kg. reprezentował on Politechnikę Świętokrzyską.

Stoczył on 6 walk w przeprawie po Złoto pokonał nawet wyżej notowanych rywali. W walce finałowej pokonał Stanisława

Dąbrowskiego z Politechniki Warszawskiej.

 

 

 

pozostałe zdjęcia w galerii

artykuł o zawodach 

TURNIEJ GIER I ZABAW

 

Pozostałe zdjęcia w galerii


 

Wielobój siłowy im. Henryka Sękowskiego

Miejsce zawodów – siłownia Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego ul. Prosta 57 Kielce

Termin zawodów – 28 marca 2015 (sobota)

  • godz. 10.30 – ważenie zawodników i rozgrzewka
  • godz. 11.00 – start zawodów

Cel zawodów:

upamiętnienie osoby wieloletniego trenera w siłowni MSOS prz ul. Prostej w Kielcach pana Henryka Sękowskiego
 • zachęcenie do pracy nad własną sylwetką,
 • popularyzacja sportów siłowych,
 • umiejętność rywalizacji sportowej,
 • wyłonienie najsilniejszych zawodników.
ZAPRASZAMY !!!


W dniu 23 lutego 2015 roku odbyły się siłowe mistrzostwa sekcji kulturystyki. Do rywalizacji przystąpiło 10


zawodników w czterech konkurencjach: wyciskanie sztangi leżąc, podciąganie na drążku, pompki na poręczach,


brzuszki w ciągu 1 min.


Wyniki zawodów:

1 miejsce Tomasz Witkowski wyciskanie - 125kg, drążek - 36 powt., poręcze 31 powt., brzuch 56 powt.

2 miejsce Piotr Gozdek wyciskanie - 112,5kg, drążek - 17 powt., poręcze 37 powt., brzuch 65 powt.

3 miejsce Jan Pośnik wyciskanie - 110 kg, drążek - 22 powt., poręcze  19 powt., brzuch 48 powt.

4 miejsce Marcin Adamski

5 miejsc Norbert Brożek 

„ STOP ZWOLNIENIOM Z WF „

 

 

 

 

Kielecki Klub Lekkoatletyczny wspólnie z Urzędem Miasta Kielce włączając się do akcji  zamierzającej propagować

wśród dzieci, młodzieży sportowy styl życia dając możliwość poprawy sprawności i zdrowia w ramach dwóch

projektów - „KOREPETYCJE '' z WF -  BĄDŹ SPRAWNY I ZDROWY oraz ZIMOWE WIELOBOJE

LEKKOATLETYCZNE – TWOJE ŹRÓDŁO SUKCESU.

W związku z tą inicjatywą zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI na organizowane zajęcia

treningowe jak i cykliczne zawody sportowe.

Zajęcia „KOREPETYCJE” Z WF – BĄDŹ SPRAWNY I ZDROWY odbywać się będą na module lekkoatletycznym

hali sportowej przy u. Bocznej trzy razy w tygodniu /poniedziałek, środa, piątek/ w terminie od 19.01.2015 do

17.04.2015 w godzinach 16.00 – 18.00.

ZIMOWE WIELOBOJE LEKKOATLETYCZNE – TWOJE ŹRÓDŁO SUKCESU to cykl sześciu zawodów sportowych

w ramach rywalizacji szkół podstawowych z terenu miasta Kielce organizowane w dniach 30.01; 05.02; 05.03; 17.03;

25.03.2015 a zakończone zostaną uroczystym finałem w dniu 14.04.2015 r.

Program zawodów szkoły podstawowe:

9.30 – 10.00 – weryfikacja

10.00 -  60 m dziewcząt

10.15 – 60 m chłopców

10.20 – skok w dal dziewcząt

10.30 – rzut piłką lekarską w przód chłopców

11.00 – skok w dal chłopców

11.00 – rzut piłką lekarską dziewcząt

11.20 – bieg na 600 m

Program zawodów gimnazja:

Początek 12.15

Koniec 14.30

 

Regulamin w wersji PDF do pobrania

 


Indywidualne Mistrzostwa Polski oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski

Seniorów i Seniorek w Judo

 

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy będzie współorganizatorem Mistrzostw

Polski Seniorów i Seniorek oraz Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów

i Seniorek w JUDO.

Mistrzostwa odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2015 roku.

W zawodach tych wystąpią zawodnicy sekcji judo MSOS Mateusz

Garbacz, Bartłomiej Słowak, Marcin Woźniak oraz Kinga Kubicka.

 

 

 

Artykuł gazety lokalnej "ECHO DNIA" na temat Mistrzostw Polski 2015

 


 

BRĄZOWY MEDAL NA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW w JUDO

Luboń k/Poznania 30.11.2014

 

W dniu 30.11.2014 roku zawodnicy sekcji judo UMKS ŻAK Kielce zdobyli brązowy medal na drużynowych

Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo.

Dzień ten na pewno przejdzie do historii Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego jak również wpisze się w karty

historii sekcji judo.

Po raz pierwszy w ponad 45 letniej historii dyscypliny w naszym województwie UMKS ŻAK Kielce i jako jedyny klub

w historii wystawił męską drużynę na Mistrzostwach Polski juniorów i zdobył tak wysokie miejsce.

Sekcja judo UMKS ŻAK Kielce i kluby z naszego województwa odnosiły tak duże sukcesy jedynie w judo kobiecym.

 

GRATULACJE !!!

 


 

Plebiscyt Sportowy 2014. Wybieramy najpopularniejszych sportowców, trenerów  i talentów poszczególnych powiatach i w województwie.

Głosowanie zakończone

 

wyniki głosowania na stronie internetowej gazety Echo Dnia

 


 

Dziecięcy Festiwal Piłkarski Zagnańsk - 9.11.2014r. hala GOKSiR

 

W ramach projektu sportowego Akademia Młodych Orłów w dniu 9.11.2014r. w Zagnańsku odbył się turniej piłki nożnej.

W festiwalu uczestniczyły drużyny rocznika 2007 i młodsi. W festiwalu miał na celu umożliwienie fascynacji grą

w piłkę nożną najmłodszym adeptom futbolu. Trenerzy wraz z organizatorami ustali, że nie będzie zapisywany wynik

meczu ani miejsce. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz słodki poczęstunek jako nagrodę za

wysiłek w trakcie gier.

W festiwalu udział wzięły drużyny:

Akademia Piłkarska Zagnańsk

Akademia Młodych Orłów Kielce

KKP Korona Kielce

F.A. Jędrzejów

 

Bramki dla drużyn Korony Kielce zdobywali:

Bryła 3, Buczek 6, Bednarski 4, Cerek 2, Fiuk K. 2, Jemioł 2, Kuzera  11, Mądzik 1, Nawrot 2, Palacz 1,

Stawecki 3, Stępień 4, Żońca 1

 

KORONA CZERWONA: Fiuk Kuba, Bednarski, Bryła, Cerek,Kuzera, Palacz, Stępień, Buczkowski.

KORONA ŻÓŁTA: Fiuk Mateusz, Jamioł, Nawrot, Mądzik, Żóńca, Robak, Duda, Stawecki.


 

 


 

DAMIAN STĘPIEŃ - Wicemistrzem Polski Seniorów  w kat. wagowej 73kg.

KINGA KUBICKA - Wicemistrzynią Polski Seniorek  w kat. wagowej 48kg.

 

W dniach 3-5 października 2014 roku w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w Judo.

W zawodach tych wzięło udział 3 zawodników sekcji judo Żaka Kielce oraz prowadząca zajęcia judo w Miejskim

Szkolnym Ośrodku Sportowym  Kinga Kubicka.

Kinga Kubicka kat. wag. 48kg

Damian Stępień, Mateusz Garbacz obaj w kat. wag. 73kg;

Bartłomiej Słowak w kat. wag. 81 kg.

 

Gratulacje dla zawodników oraz trenerki

media:

wyniki: www.pzjudo.pl

listy walk 73kg

listy walk 48 kg

relacja TV II dzień

 MISTRZOSTWA  EUROPY  JUNIORÓW w JUDO - Bukareszt 19-21 września 2014

W dniach 19-21 września w stolicy Rumunii Bukareszcie odbywają się Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorek

w Judo. W Mistrzostwach tych startuje Damian Stępień z "ŻAKA" Kielce  w kart. 73kg.

3 wygrane walki eliminacyjne Damiana dały awans do ćwierćfinału. W pojedynku ćwierćfinałowym spotkał się

z zawodnikiem BUTBUL, Tohar z Izraela. Walka była wyrównana jednak nasz zawodnik otrzymał 2 kary shido

a jego przeciwnik 1 shido i tym samym zawodnik Izraela awansował do półfinału. W pierwszej walce repasażowej

Damian uległ zawodnikowi ze Słowenii i ostatecznie zajął VII miejsce.

 

W niedzielę odbędzie się rywalizacja drużynowa.

walki na żywo: Youtube

link wyniki na żywo : www.ippon.org

 ZAPISY DO SEKCJI KULTURYSTYKI

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W

PONIEDZIAŁKI ŚRODY I PIĄTKI W GODZ. 16.00 – 19.00

NA W SIŁOWNI MIEJSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

(STADION MIĘDZYSZKOLNY)

UL. PROSTA 57 W KIELCACH.

ZAPISY NA MIEJSCU – KONTAKT  RAFAŁ SĘKOWSKI 506066216Zajęcia z Lekkiej Atletyki

Zapisy codziennie w godzinach 15,30 - 17,30 stadion MOSiR Kielce, ul. Boczna 15


 

ZAPISY - PIŁKA RĘCZNA

UMKS "ŻAK" Kielce ogłasza zapisy do sekcji Piłki Ręcznej Dziewcząt w roku szkolnym 2014/2015.

Pan Wojciech WASIK - telefon kontaktowy 603-515-403


VI Międzynarodowy Puchar Polski w Sochaczewie

 

W dniu 6 września 2014 roku w Sochaczewie odbył się Puchar Polski juniorów i juniorek w Judo.

W zawodach tych startowało 2 zawodników sekcji judo Żaka Kielce Mateusz Garbacz w kat. 73kg i Filip Pawłowski

w kat. 60kg.

W finale kategorii wagowej 73kg spotkali się Mateusz Garbacz i Tomasz Czerniawski z klubu UW Warszawa.

Walka była bardzo wyrównana w dogrywce Mateusza został upomniany karą shido i ostatecznie zajął II miejsce.

Natomiast Filip Pawłowski wygrał 2 walki eliminacyjne w swojej grupie i awansował do półfinału. W walce o wejście

do finału uległ zawodnikowi z Ukrainy Olegowi Gawrylukowi i ostatecznie zajął III miejsce.

oficjalne wyniki PZjudo

 

 PUCHAR KIELC W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

5 września 2014 roku odbył się po raz pierwszy Puchar Kielc w wyciskaniu sztangi leżąc oraz wyciskaniu sztangi własnym ciężarem na ilość powtórzeń.
Organizatorem imprezy był Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy.
Do rywalizacji przystąpiło piętnastu zawodników. W pierwszej konkurencji każdy z zawodników miał trzy próby wyciskania jak największego ciężaru, co dalej było przeliczane przez współczynnik wagi (Wilks).
W kategorii juniorów bezkonkurencyjny był Konrad Koza, seniorów zaś zdominował Piotr Ziółkowski.
Natomiast druga konkurencja polegała na wielokrotnym wyciskaniu sztangi równej ciężarowi własnego ciała.
Tę konkurencję zdominował Rafał Dobrowolski.

Poniżej przedstawiam wyniki zawodów:
Puchar Kielc w wyciskaniu sztangi leżąc
juniorzy
1 miejsce Konrad Koza wynik 170 kg (Shogun)
2 miejsce Albert Potocki wynik 130 kg (Tęcza Kielce)
3 miejsce Adam Wiewióra wynik 110 kg (Żak Kielce)
seniorzy
1 miejsce Piotr Ziółkowski wynik 200 kg (Pure fitness)
2 miejsce Norbert Maciejewski wynik 200 kg (Samanta)
3 miejsce Przemysław Maj wynik 175 kg (Samanta)
Puchar Kielc w wyciskaniu sztangi na ilość powtórzeń
open
1 miejsce Rafał Dobrowolski wynik - 46 x 70,5 kg (niezrzeszony)
2 miejsce Rafał Sękowski wynik - 39 x 80 kg (Żak Kielce)
3 miejsce Mariusz Lasota wynik 37 x 76 kg (Samanta)
TURNIEJ Kanlux Cup 2014

W dniach 24 i 25 lipca na boiskach MOSiR w Nowym Sączu odbył się I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

o Puchar Stowarzyszenia Dla Miasta Nowego Sącza Kanlux Cup 2014. W ramach turnieju pomiędzy sobą rywalizowali

zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi.

Zawodnicy Korony Kielce prowadzeni przez trenera Marka Szablę zajęli I miejsce nie ponosząc w rozgrywkach

żadnej porażki.

Wyniki zawodników Korny Kielce:

Korona Kielce – Stal Mielec 4:0

Korona Kielce – Sandecja II Nowy Sącz 2:0

Korona Kielce – Sparta Zabrze 4:3

Korona Kielce – Glinik Gorlice 6:0

Korona Kielce – AS Progres Kraków 5:0

Korona Kielce – Juno Sport Stara Lubojna (Słowacja) 9:0

Korona Kielce – Dunajec Nowy Sącz 2:2

Korona Kielce – MFK Vranov (Słowaja) 2:0

Korona Kielce – Beniaminek Krosno 5:1

Korona Kielce – Sandecja Nowy Sącz 7:0

Korona Kielce – Harnasie Tymbark 1:1

Tabela końcowa Kanlux Cup 2014:

1. Korona Kielce

2. Dunajec Nowy Sącz

3. MFK Vranov nad Toplu (Słowacja)

4. Beniaminek Krosno

5. Stal Mielec

6. AS Progres

7. Harnasie Tymbark

8. AP Sparta Zabrze

9. Sandecja II Nowy Sącz

10. Glinik Gorlice

11. Sandecja Nowy Sącz

12. Juno sport Stara Lubovnia (Słowacja)

 

Korona Kielce grała w składzie: Sewewryś, Tomasik, Kaczmarski, Zaliński, Wojtachnio, Marszałek, Skowroński,

Matusiewicz, Głowacki, Juszczyk, Sczczepanek.

Królem strzelców imprezy został Antek Kozubal (Beniaminek) zdobywając 15 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano

Kacpra Studenckiego (Sandecja II). Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano Bartka Juszczyka z Korony Kielce.

Królem żonglerki okazał się Roman Skowroński Korona Kielce, który podbił piłkę 152 razy. W konkursie rzutów

karnych triumfowała Stal Mielec.

 


VI MISTRZOSTWA KIELC
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC
ORAZ
WYCISKANIU SZTANGI NA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ

28 czerwca z okazji Święta Kielc w parku miejskim odbyły się już po raz szósty Mistrzostwa Kielc w wyciskaniu

sztangi leżąc oraz wyciskaniu sztangi własnym ciężarem na ilość powtórzeń. Organizatorem zawodów był Miejski

Szkolny Ośrodek Sportowy oraz UMKS Żak Kielce.

Jak zwykle pojawili się najsilniejsi z Kielc, a rywalizacja była bardzo zacięta. Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów.

 

Mistrzostwa Kielc w wyciskaniu sztangi leżąc,

kategoria junior do lat 23:

> 1 miejsce - Albert Potocki - 160 kg/waga:97,0 kg

> 2 miejsce - Konrad Koza - 160 kg/waga 108,1 kg

> 3 miejsce - Maciej Milcarz - 100 kg/waga 75,3 kg

kategoria senior:

> 1 miejsce - Piotr Ziółkowski - 190 kg/waga 94,7 kg

> 2 miejsce - Norbert Maciejewski - 185 kg/waga 112,8 kg

> 3 miejsce - Rafał Dobrowolski - 145 kg/waga 71,0 kg

Mistrzostwa Kielc w wyciskaniu sztangi własnym ciężarem:

> 1 miejsce - Rafał Dobrowolski - 42 x 71 kg

> 2 miejsce - Rafał Sękowski - 39 x 78 kg

> 3 miejsce - Maciej Zasacki - 37 x 80 kg

 

Gratulujemy wyników !!!

pozostałe zdjęcia w galerii


Srebrny medal na Pucharze Europy Seniorów - Słowenia 14-15.06.2014

W turnieju tym bierze udział Damian Stępień w kategorii wagowej 73kg.

Trzy walki eliminacyjne wygrane Damiana w tym dwie przed czasem, czekamy na walkę półfinałową

z zawodnikiem z Holandii. Wygrana walka półfinałowa i  czekamy na walkę finałową z zawodnikiem z Rosji.

Damian w walce finałowej musiał uznać wyższość zawodnika z Rosji i ostatecznie zajął II miejsce.

Walka była wyrównana ale zawodnik z Rosji jest bardziej doświadczony zajmuje on VII pozycję w rankingu EJU.

Pierwszy medal Damiana w rywalizacji seniorów i zdobyty srebrny medal.

 

 

1. GALUAEV, Feliks (RUS)
2. STEPIEN, Damian (POL)
3. SCOLLO, Gesualdo (ITA)
3. SULEYMANOV, Umar-Khazha (RUS)


 

„I memoriał Kaczmara”

pamięci tragicznie zmarłego zawodnika KKP Korona Kielce

15.06.2014r.

Miejsce:

Stadion Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach, ul. Prosta 57

 

Organizator:

Kielecki klub Piłkarski Korona Kielce, Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego

 

Partnerzy:

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach, Korona S.A., ŚZPN w Kielcach, Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, WOPR Kielce, Monar Kielce, PZU o/Kielce

 

Patronat medialny:

Echo Dnia, Gazeta Wyborcza, TVP Kielce, ITV Kielce, Radio Kielce, Serwis internetowy Korona Kielce.

 

Cel imprezy:

profilaktyka oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży województwa

świętokrzyskiego, propagowanie zdrowego trybu życia, krzewienie postawy fair play w życiu codziennym

i na boisku.

foto. Echodnia.eu


 

VI MISTRZOSTWA KIELC
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC
ORAZ
WYCISKANIU SZTANGI NA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ

28 CZERWCA 2014 godz. 1500

PARK MIEJSKI - POD MUSZLĄ

 

Komunikat : komunikat w pdf

Regulamin: regulamin w pdfDAMIAN STĘPIEŃ - Mistrzem Polski Juniorów w judo 2014

W dniu 12 kwietnia 2014 roku po raz kolejny tym razem ZŁOTY medal wywalczył i zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów w kategorii wagowej 73 kg Damian Stępień.

Nie udało się powtórzyć sukcesu z roku 2013 Mateuszowi Garbaczowi po wyrównanych walkach zajął on ostatecznie miejsce V tuż za podium.

Natomiast miłą niespodziankę sprawił nam po dłuższej przerwie Bartłomiej Słowak startujący w kategorii 81 kg. zajmując ostatecznie VII miejsce.

Mamy nadzieję, że przygotowania do sezonu przyniosą efekty w kolejnych startach.

Gratulacje dla zawodników i życzymy dalszych sukcesów.

Link do galerii

MP juniorek/ów Kielce 12.04.2014 I dzień

Galeria Finały i Dekoracje

MP Juniorek/ów Kielce 13.04.2014 II dzień

 


Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek w Judo.

 

Organizatorem tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów w judo, które odbędą się w Kielcach będzie Uczniowski Międzyszkolny Klubu Sportowy "ŻAK" Kielce.

Mistrzostwa odbędą się w Kielcach na Hali Legionów ul. Boczna 15, dniach 12-13 kwietnia 2014 roku.

W zawodach tych wystąpią zawodnicy naszej sekcji Damian Stępień  i Mateusz Garbacz.

Należy przypomnieć, że w 2013 roku w Pile Mateusz Garbacz zdobył złoty medal w kat. wag. 66kg a Damian Stępień srebrny medal w kat. wag. 73kg.

W nadchodzącym 2014 roku będą oni mogli potwierdzić swoją wysoką formę.

Patronat honorowy nad Mistrzostwami objął Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski.


plakat MP judo.

komunikat zawodów w wersji PDF

 Podsumowanie roku sportowego 2013.

W piątek w Kielcach uroczyście podsumowano sportowy rok 2013 w województwie świętokrzyskim a najlepsi zostali nagrodzeni.

W uroczystości wzięli udział zawodnicy i trenerzy z sekcji judo UMKS ŻAK Kielce.

Zawodnicy sekcji judo Damian Stępień, Mateusz Garbacz, dyrektor Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach  Małgorzata Karyś oraz trenerzy Artur Karyś i Michał Zelek. Zawodnicy jak i trenerzy zostali odznaczeni przez władze naszego województwa za osiągnięte wyniki swoich podopiecznych.

więcej informacji gazeta Echo Dnia

zdjęcia z uroczystości Echo Dnia

 

NASI PARTNERZY

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Goście

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj5
mod_vvisit_counterWczoraj37
mod_vvisit_counterTydzień149
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień238
mod_vvisit_counterMiesiąc837
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc919
mod_vvisit_counterWszystkich171690

We have: 1 guests online
Your IP: 54.162.136.26
 , 
Today: Maj 26, 2017